HUEY LONG HM-30ذاكرة الوصول العشوائي نوع الغطاس EDM

الوصف

Used HUEY LONG (M.I.T) NC-Tester edm-dim-sinkking edm Model: HM-30

المواصفات

Table size 400×300、XYZ:200×150×300、CNC Syster hust-cnc H4-3、Table~spindle face 380
放電加工機電極可做三軸量測校正、及各種治具量測校正、正作台400×300、XYZ:200×150×300、工作台至主軸端380、電腦系統(億圖)HOST-CNC H4-3系統

عن البائع

معلومات وجهة نظر الشركة