جديدة بناء لأمر عمودي مملة ميلز (incld VTL) (59)
نماذج جديدة (59)
نموذج 1 - 50 ل 59 عرض

DIEDESHEIM VERTIFRONT 20-11

قطر المنضدة:7.874 in
الأرجحة:9.843 in
ارتفاع الشغل U/R:9.843 in
thumb

BOEHRINGER 250 VT

قطر المنضدة:9.843 in
ارتفاع الشغل U/R:26.77 in
1 صور
thumb

BOEHRINGER 250 VT+

قطر المنضدة:9.843 in
ارتفاع الشغل U/R:39.37 in
1 صور

HESSAPP DV 80

قطر المنضدة:19.685 in
الأرجحة:31.496 in

DIEDESHEIM V60-11

قطر المنضدة:24.0 in

SEDIN 1510

قطر المنضدة:35.377 in
الأرجحة:39.308 in
ارتفاع الشغل U/R:31.447 in

HESSAPP DV 60

قطر المنضدة:35.827 in

HESSAPP VDM 900-11

قطر المنضدة:39.37 in
الأرجحة:39.37 in

PITTLER PV1250

قطر المنضدة:39.37 in
الأرجحة:49.213 in
ارتفاع الشغل U/R:39.37 in

SEDIN 153

قطر المنضدة:40.551 in
الأرجحة:49.213 in
ارتفاع الشغل U/R:39.37 in

SEDIN 1512

قطر المنضدة:44.0 in
الأرجحة:47.1 in
ارتفاع الشغل U/R:49.1 in

SEDIN 1512.300

قطر المنضدة:44.025 in
الأرجحة:49.135 in
ارتفاع الشغل U/R:39.308 in

SEDIN 1512F1

قطر المنضدة:44.095 in
الأرجحة:49.213 in
ارتفاع الشغل U/R:39.37 in

SEDIN 1A512MF3

قطر المنضدة:47.17 in
الأرجحة:49.135 in
ارتفاع الشغل U/R:31.447 in

HESSAPP VDM 1200-11

قطر المنضدة:47.24 in
الأرجحة:49.21 in

SEDIN 1531

قطر المنضدة:49.135 in
ارتفاع الشغل U/R:39.308 in

SEDIN 1531M

قطر المنضدة:49.135 in

NILES-SIMMONS RQ

قطر المنضدة:53.15 in
الأرجحة:70.866 in

NILES-SIMMONS RQQ

قطر المنضدة:53.15 in
الأرجحة:70.866 in

SEDIN 1516 F1

قطر المنضدة:55.118 in
الأرجحة:62.992 in
ارتفاع الشغل U/R:39.37 in

SEDIN 1516MF3

قطر المنضدة:55.118 in
الأرجحة:62.992 in

SEDIN 1541

قطر المنضدة:55.118 in
الأرجحة:62.992 in
ارتفاع الشغل U/R:47.244 in

SEDIN 1551

قطر المنضدة:58.962 in
الأرجحة:66.824 in
ارتفاع الشغل U/R:47.17 in

SEDIN 1516

قطر المنضدة:62.893 in
الأرجحة:62.8 in
thumb

SCHIESS ASCATURN V1

This machine unites with a strong performance the machining processes turning, drilling and milling in one setting. So it saves time and guarantees a precise and effective machining of workpieces w...

قطر المنضدة:62.99 in
ارتفاع الشغل U/R:47.24 in
1 صور
thumb

SCHIESS ASCATURN V2

This machine unites with a strong performance the machining processes turning, drilling and milling in one setting. So it saves time and guarantees a precise and effective machining of workpieces w...

قطر المنضدة:78.74 in
ارتفاع الشغل U/R:51.18 in
1 صور

SEDIN 1553

قطر المنضدة:82.547 in
الأرجحة:90.409 in

SEDIN 1M553

قطر المنضدة:82.547 in
الأرجحة:82.5 in
ارتفاع الشغل U/R:62.8 in

SEDIN 2300

قطر المنضدة:82.547 in
الأرجحة:94.34 in

SEDIN 1М553

قطر المنضدة:82.55 in
الأرجحة:90.41 in
ارتفاع الشغل U/R:62.82 in

KONRAD SEIDLER VERTIMAXX 2000

قطر المنضدة:86.614 in

SEDIN 1525

قطر المنضدة:88.05 in
الأرجحة:98.27 in
ارتفاع الشغل U/R:62.893 in

SEDIN 1525F1

قطر المنضدة:88.443 in

SEDIN 1516 F2

قطر المنضدة:88.583 in
الأرجحة:98.425 in

SEDIN 1556

قطر المنضدة:88.583 in
thumb

SCHIESS ASCATURN V3

This machine unites with a strong performance the machining processes turning, drilling and milling in one setting. So it saves time and guarantees a precise and effective machining of workpieces w...

قطر المنضدة:98.43 in
ارتفاع الشغل U/R:78.74 in
1 صور
thumb

DORRIES CONTUMAT VCE

The compact single column vertical lathe (swing diameters of 1,400 to 2,800 mm) is appropriate not only for turning, but, with additional units, can also be used for drilling, milling and grinding....

قطر المنضدة:104.3 in
الأرجحة:110.2 in
ارتفاع الشغل U/R:108.3 in
1 صور

KONRAD SEIDLER VERTIMAXX 2500

قطر المنضدة:104.331 in

SEDIN 1557

قطر المنضدة:110.063 in

SEDIN 1M557

قطر المنضدة:110.063 in
الأرجحة:125.786 in
ارتفاع الشغل U/R:62.893 in

SEDIN 1L532

قطر المنضدة:125.0 in
الأرجحة:110.0 in
ارتفاع الشغل U/R:62.8 in

SEDIN 1532

قطر المنضدة:125.786 in
الأرجحة:125.786 in
ارتفاع الشغل U/R:62.893 in

KONRAD SEIDLER VERTIMAXX 3000

قطر المنضدة:125.984 in

SEDIN 1540

قطر المنضدة:157.48 in
ارتفاع الشغل U/R:78.74 in

SEDIN 1550

قطر المنضدة:176.887 in
الأرجحة:196.541 in
ارتفاع الشغل U/R:98.27 in
thumb

ROTTLER MASCHINENBAU VERTICAL RING

قطر المنضدة:236.2 in
ارتفاع الشغل U/R:72.83 in
1 صور
Brochure

SEDIN 1580L

قطر المنضدة:286.95 in
الأرجحة:314.465 in
thumb

DORRIES CONTUMAT VC

The Dörries CONTUMAT VC series, designed as a double column portal system, is ideal for larger swing diameters of 3,500 to 12,000 mm. The VC range combines all of the advantages of the VCE range w...

قطر المنضدة:393.7 in
الأرجحة:472.4 in
ارتفاع الشغل U/R:393.7 in
1 صور
thumb

DORRIES CONTUMAT VC-V

With the addition of a moveable table, traversing through the twin column portal design of the VC machine range, the VC-V provides the ultimate flexibility for machining large components. In additi...

قطر المنضدة:393.7 in
الأرجحة:472.4 in
ارتفاع الشغل U/R:393.7 in
1 صور
thumb

WALDRICH SIEGEN PROFITURN V

Based on our tradition and the experience gained in the many years of building horizontal lathes and portal milling machines, WaldrichSiegen now sets new benchmarks in the market with a new innovat...

قطر المنضدة:472.4 in
1 صور