MAXON TUBE O FLAME 67

Mit Blick auf einen neuen Kauf MAXON TUBE O FLAME 67 ?