VISHWAKALA VKBP 151

Mit Blick auf einen neuen Kauf VISHWAKALA VKBP 151 ?