VISHWAKALA VKBP 201

Mit Blick auf einen neuen Kauf VISHWAKALA VKBP 201 ?