VISHWAKALA VKBP 251

Mit Blick auf einen neuen Kauf VISHWAKALA VKBP 251 ?