VISHWAKALA VKBP 252

Mit Blick auf einen neuen Kauf VISHWAKALA VKBP 252 ?