VISHWAKALA VKBP 253

Mit Blick auf einen neuen Kauf VISHWAKALA VKBP 253 ?