VISHWAKALA VKBP 312

Mit Blick auf einen neuen Kauf VISHWAKALA VKBP 312 ?