VISHWAKALA VKBP 313

Mit Blick auf einen neuen Kauf VISHWAKALA VKBP 313 ?