VISHWAKALA VKOC-128

Mit Blick auf einen neuen Kauf VISHWAKALA VKOC-128 ?