VISHWAKALA VKOC-152

Mit Blick auf einen neuen Kauf VISHWAKALA VKOC-152 ?