VISHWAKALA VKOC-154

Mit Blick auf einen neuen Kauf VISHWAKALA VKOC-154 ?