VISHWAKALA VKOC-156

Mit Blick auf einen neuen Kauf VISHWAKALA VKOC-156 ?