VISHWAKALA VKOC-252

Mit Blick auf einen neuen Kauf VISHWAKALA VKOC-252 ?