VISHWAKALA VKOC-254

Mit Blick auf einen neuen Kauf VISHWAKALA VKOC-254 ?