VISHWAKALA VKOC-258

Mit Blick auf einen neuen Kauf VISHWAKALA VKOC-258 ?