WILA CVB/D-E PLUS

Mit Blick auf einen neuen Kauf WILA CVB/D-E PLUS ?