ZHEJIANG YUANPAI K11250

Mit Blick auf einen neuen Kauf ZHEJIANG YUANPAI K11250 ?