EBU BURKHARDT STA-G80

Looking to Purchase a New EBU BURKHARDT STA-G80?