This Item is No Longer Made

Still looking for a LIPTOVSKE STROJARNE NTE 2000/6,3? Try posting a Wanted to source our extensive network and find what you're looking for.

LIPTOVSKE STROJARNE NTE 2000/6,3

Avg. Rating:
Write a Review
Model:NTE 2000/6,3
Brand:LIPTOVSKE STROJARNE
Type:Power Squaring Shears (Inch)

About Liptovské strojárne plus, AS

Výroba priemyselných nožov, ohraňovacích nástrojov, tvárniacich strojov ako sú tabuľové nožnice, ohraňovacie lisy a iné.


LIPTOVSKE STROJARNE NTE 2000/6,3