Sheet Metal

Publication:Sheet Metal
Address:10C, Qinyuge Building, Xilizhu Block
Shenzhen, Guangdong
China
Phone:+86-86-755-2-675-1748
Fax:+86-86-755-2-675-1304
Website:http://www.cshma.com
Publisher:Shezhe Sheet Metal Industry Association
Editor:Mr. Liang

Publishing Company

Company:ShenZhen Sheet Metal Industry Association
Address:Shenzhen
Shenzhen
China
View Map | Local Time There
Phone:View Phone Number
Website:View Website