HAIZHAN

HAIZHAN
ブランド:HAIZHAN
場所:闵行虹莘路618号
Shanghai, Shanghai 201100
中国
向こうのローカル時間
お問い合わせ担当販売員

詳細

公司设计与制造各类半导体用,手动,半自动贴膜机,撕膜机,UV照射机,清洗机等

タイプ

場所

写真

上海海展自动化设备有限公司上海海展自动化设备有限公司上海海展自动化设备有限公司
この会社の写真4点