OBIプレス住居

スライドフランジの右次元に左よりもわずかに通常2つのギャップの支柱の間に背面に開口部を有する一体型フレームとオープンバック傾倒ギャッププレス。

中古の物件情報を追加