HO LI IRON

상표
HO LI IRON
위치
NO.118-15, YONGHO RD., HENGSHAN VILLAGE, TAYA HSIANG, TAICHUNG HSIEN
TAICHUNG
대만
그곳의 현지 시간
이 위치의 지도를 보이게 하다
상표
HO LI IRON
위치
NO.118-15, YONGHO RD., HENGSHAN VILLAGE, TAYA HSIANG, TAICHUNG HSIEN
TAICHUNG
대만
그곳의 현지 시간
이 위치의 지도를 보이게 하다

설명

main products:
special purpose machines,metal cutting machinery,notching machines