TAIWAN NAKAZAWA

상표
TAIWAN NAKAZAWA
위치
7F-8, NO.258, LIEN CHENG RD., CHUNG HO CITY, TAIPEI HSIEN
CHUNG HO
대만
그곳의 현지 시간
이 위치의 지도를 보이게 하다
상표
TAIWAN NAKAZAWA
위치
7F-8, NO.258, LIEN CHENG RD., CHUNG HO CITY, TAIPEI HSIEN
CHUNG HO
대만
그곳의 현지 시간
이 위치의 지도를 보이게 하다

설명

main products:
grinding & finishing machines,electrical inspecting, measuring and testing instruments,hardness testing instruments,optical microimage measurers