UGURLU

상표
UGURLU
위치
3 Organize Sanayi Bölgesi
İhsandede Caddesi 9, Sokak 6, Selçuklu
Konya, Konya 42300
터키
그곳의 현지 시간
이 위치의 지도를 보이게 하다
상표
UGURLU
위치
3 Organize Sanayi Bölgesi
İhsandede Caddesi 9, Sokak 6, Selçuklu
Konya, Konya 42300
터키
그곳의 현지 시간
이 위치의 지도를 보이게 하다

설명

Manufacturer of hydraulic guillotine shears and press brakes. Supplier of new and used equipment.