YEH CHIUN

상표
YEH CHIUN
위치
No. 75, Fu Tai St., Hsi Bah Village, Wu Jih Hsiang, Taichung Hsien,
Taiwan, R.O.C., 414
Taichung
대만
그곳의 현지 시간
이 위치의 지도를 보이게 하다

설명

hydraulic press brake, notching machine, hydraulic shears, hydraulic press

유형