ROKU ROKU V-1X수직 머시닝 센터

ID#:213827
상표:ROKU ROKU
모델:V-1X
형태:수직 머시닝 센터
위치:대만
가격:

투기

Lower:83
X:31.5 "
Y:15.75 "
Z:19.69 "
Upper:103
# ATC:20
제어반:CNC (FANUC OM)

Table 1015x355、XYZ:800x400x500 、FANUC OM、ATC 20、BT40、Weight of products 5600kg
工作台直徑1015×355、XYZ:800×400×500、ATC 20、FANUC OM、BT40、機械重量5600kg

세부내역

ROKU ROKU Vertical machine center Model: V-1X
ROKU ROKU 立式切削中心機

이 모델에 대해 더욱

더많은 정보를 보기 위해서는 ROKU ROKU V-1X, 리뷰포함, 브랜드 정보, 사진, 비디오 등, 여기를 클릭하세요..