MATSUURA RA-2G수직 머시닝 센터

ID#:358114
상표:MATSUURA
모델:RA-2G
형태:수직 머시닝 센터
년도:2000
제어:CNC
판매자:판매자가 누군지보기 ...
위치:Czestochowa
폴란드
환불 정책:있는 그대로
가격:

투기

Year of production: 2000
Made in: Japan
Working travel:
X: 660 mm
Y: 460 mm
Z: 485 mm
Pallet: 720 x 440 mm
Spindle r.p.m: 15 000 r.p.m
Tool chuck: BT 40
Tools magazine: 30 pcs
Control: CNC YASNAC
Overall power demand: 45 kVA

이 모델에 대해 더욱

더많은 정보를 보기 위해서는 MATSUURA RA-2G, 리뷰포함, 브랜드 정보, 사진, 비디오 등, 여기를 클릭하세요..