MINAKUCHI MG-40-26A 범용 원통 연삭기

목록 정보

ID#:360312
상표:MINAKUCHI
모델:MG-40-26A
형태:범용 원통 연삭기
조건:지정하지 않음
위치:대만
세부내역:MINAKUCHI Universal Cylindrical Grinder MG-40-26A MINAKUCHI (水口) 外圓磨床 (自動型)

명세서

Max swing over table 260、Max distance Between center 400
最大研削徑260φ、最大研削長400