MITSUBISHI EDM FX-10와이어 EDM

ID#:390021
상표:MITSUBISHI EDM
모델:FX-10
형태:와이어 EDM
년도:1997
제어:CNC (Mitsubishi 32-bit)
판매자:판매자가 누군지보기 ...
위치:Michigan
미국
환불 정책:30-일
Stock # :3521
가격:

투기

X-축 이동:800.1 mm
Y-축 이동:574 mm
Z-축 이동:215.1 mm
자동나사 내기(예/아니오):Yes
서머지드(예/아니오):Yes
제어반:CNC (Mitsubishi 32-bit)

INSTALLED NEW......... 1997

MAX WORKPIECE DIMENSIONS (X) 31.5"
(Y) 22.6"
(Z) 8.47"
MAX WEIGHT OF WORKPIECE 1168 LBS
DIMENSIONS OF TABLE 24.8" X 20.8"
TRAVELS (X) 13.97"
(Y) 9.84"
(Z) 8.66"
(U,V) 1.25" X 1.25"
TAPER ANGLE 15 DEG @ 4"
EQUIPPED WITH:

32 BIT CONTROLLER
AUTO WIRE THREADING
SUBMERGED MACHINING
CHILLER

세부내역

Mitsubishi FX10, 32 Bit, Auto Thread, 32"/22"/8" WorkPiece Dim, 14"/10"/9" Tvls, Submerged, Chiller, 1997

이 모델에 대해 더욱

더많은 정보를 보기 위해서는 MITSUBISHI EDM FX-10, 리뷰포함, 브랜드 정보, 사진, 비디오 등, 여기를 클릭하세요..