CLAUSING KONDIA FV-1수직 선반

세부내역

30" X Axis 3HP Spindle Clausing-Kondia FV-1 CNC VERTICAL MILL, Fagor 3-Axis Cntrl,HandWheels,Torque-Rite PDB, 3HP

투기

미터에 사양 변환
테이블 W
9 "
테이블-L
48 "
길이방항 이동
30 "
크로스방향 이동
15 "
동력
3 hp
분당 회전속도
4000 rpm

FOR MORE INFORMATION: Call David at 973-497-7570

판매자에 대해

보기 회사 정보