Yeni Yapı-to-Order Dik işleme merkezleri (5-Eksen veya daha fazla)

Dikey işlem merkezi tareti dikey eksende dönen bir işleme tezgahıdır. İşlem merkezi kesintisiz şekilde parça işler. 5 veya daha fazla eksende çalışan işlem merkezleri listelenmiştir.