CHARMILLES ROBOFIL 440線切割設備

種類

Charmilles Robofil 440 - 2001 Machine d'électro-érosion à fil

參數

參數改為公制
X軸行程
22 "
Y軸行程
14 "
Z軸行程
15.75 "
自動穿絲 (是/否)
Yes
浸入式(是/否)
Yes
控制系統
數控 (CT Millennium)

賣方信息

查看公司資料