Yeni Yapı-to-Order Santrifüj Pompalar

Santrifüj pompa, döner kanatlar ile akışkana enerji yükleyerek akış yaratan rotodinamik pompalardır. Santrifüj pompalar genelde akışkanları boru hatlarında taşımada kullanılır.